Logo Buurtambassadeurs

Browsing Nieuws

Invoering Participatiewet 2015

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk [...]

Nieuwe regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad naar Regioraad

Nieuwe regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad naar Regioraad 20-02-2015 Vanaf 1 juli 2015 worden sociale huurwoningen van corporaties in de stadsregio Amsterdam alleen nog toegewezen op basis van inschrijfduur bij WoningNet en wordt 15% van het aanbod verloot. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam legt dit voorstel voor actualisatie van de regels op het gebied [...]

voorlichtingsavond veranderingen regels huren 2015

Op vrijdag 13 maart houdt de Huurdersvereniging Westerpark een voorlichtingsavond over de nieuwe regels huren die gaan gelden in 2015 bijvoorbeeld afschaffing woonduur. Tevens zal gepraat worden over de huurverhoging en wat je er tegen aan kan doen. De avond wordt gehouden in ZAAL 100, De Wittenstraat 100 en begint om 19.30. Met vragen over huur [...]

Stop de Huurexplosie – manifestatie 14 maart

Huren worden onbetaalbaar. Op dit moment verweren veel huurders en huurdersorganisaties uit het hele land zich tegen de stijgende huren. Laat ook uw stem horen en doe mee op 14 maart 2015. Start: Jonas Daniël Meijerplein 14:00 uur. Slotmanifestatie: DAM 15 uur

Creatief ondernemen – schrijf pop-up horeca plan vóór 3 maart

Gezocht: creatieve ondernemer voor pop-up horeca Stenen Hoofd Op de valreep: stadsdeel West zoekt een creatieve ondernemer voor een kleine horecastand op het Stenen Hoofd. Iedereen kan een plan indienen. De uiterste datum om een plan in te dienen is 3 maart 2015. Het Stenen Hoofd is een uniek ruig rafelrandje aan het IJ dat [...]

Huurtoeslag voor ouders met laag inkomen

Afspraak tegemoetkoming De corporaties hebben laten weten ook voor het jaar 2015 weer gezinnen tegemoet willen komen bij de huurverhoging. Vorig jaar was die afspraak gemaakt n.a.v. onderzoek waaruit bleek dat gezinnen met minderjarige kinderen (zowel één- als tweeoudergezinnen) die behoren tot armoedebeleid van de gemeente, het minst overhouden nadat de huur van hun inkomen [...]

Veranderingen Bijstand

  De aanpassingen in de bijstand op een rijtje Kabinet, coalitiepartijen en ‘bevriende’ oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP zijn het eens geworden over aanpassingen van de bijstandsplannen en de participatiewet voor arbeidsgehandicapten van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. Hieronder de belangrijkste punten. – Wie bijstand ontvangt, moet een tegenprestatie leveren voor zijn uitkering. De [...]