Logo Buurtambassadeurs

Huurtoeslag voor ouders met laag inkomen

Afspraak tegemoetkoming

De corporaties hebben laten weten ook voor het jaar 2015 weer gezinnen tegemoet willen komen bij de huurverhoging. Vorig jaar was die afspraak gemaakt n.a.v. onderzoek waaruit bleek dat gezinnen met minderjarige kinderen (zowel één- als tweeoudergezinnen) die behoren tot armoedebeleid van de gemeente, het minst overhouden nadat de huur van hun inkomen is afgetrokken. Daarom is er specifiek voor deze gezinnen in 2014 de volgende afspraak gemaakt:

 • Corporaties zien af van de huurverhoging per 1 juli voor gezinnen die een rekenhuur betalen boven de hoge aftoppingsgrens
 • De corporaties zorgen ervoor dat wanneer genoemde gezinnen nu een huur betalen onder de aftoppingsgrens deze door de huurverhoging niet boven de aftoppingsgrens uitkomt of wordt gecompenseerd bijvoorbeeld door een eenmalige bijdrage in 2014

 

Criteria

De criteria (vooralsnog) voor de gezinnen die de corporaties ook in 2015 gaan bedienen:

 • 1- en 2 oudergezinnen met minderjarig(e) kind(eren)
 • De gezinnen ontvangen huurtoeslag
 • De gezinnen hebben een inkomen  < 110% van de bijstandsnorm (de norm voor armoede is door het College op < 120% gezet. Bekeken wordt hoe groot de groep wordt met inkomen  < 120% van de bijstandsnorm)
 • De gezinnen hebben niet meer vermogen dan voor de bijstand mag (mensen moeten verklaring tekenen dat ze geen vermogen hebben boven bijstandsnorm, peiljaar 2015: € 11.790)
 • Kwijtschelding gemeentebelastingen speelt geen rol

 

Groep 1 (huur boven hoogste aftoppingsgrens)

 • Criteria als boven

Groep 2 (huur net onder hoge aftoppingsgrens nu, die per 1 juli 2015 erboven zouden komen met de huur)

 • Criteria als boven
 • Een huur hebben net onder de hoge aftoppingsgrens. De Belastingdienst gaat uit van het huurtoeslagjaar 2012. De huur van deze groep is nu nog (t/m 30 juni 2015) een huur die onder de aftoppingsgrens uitkomt maar met de huurverhoging (2,5%) per 1 juli 2015 boven de aftoppingsgrens uitkomt
 • Dat betekent dat gezinnen met een huur boven €557,66 (peildatum 1-7-2012) na de huurverhogingen 2013, 2014 en 2015 een huur boven de 2e aftoppingsgrens van 2015 (€618,24) zouden krijgen (zie staatje hieronder)
Jaar Contracthuur Huurverhogings% Aftoppingsgrens

1-7-2012

€ 557,66

N.V.T.

€ 561,98

1-7-2013

€ 579,97

4,00%

€ 574,35

1-7-2014

€ 603,17

4,00%

€ 596,75

1-7-2015

€ 618,24

2,50%

€ 618,24

Proces

 • De Gemeentelijke Belastingdienst selecteert de gezinnen (zij hebben de huurtoeslaggegevens gekregen van de landelijke Belastingdienst)
 • De Gemeentelijke  Belastingdienst zendt de adresgegevens van de gezinnen naar (de dienst) Wonen. De gemeente (Wonen) controleert de adressen en of er minderjarige kinderen op dat adres aanwezig zijn, etc.
 • De gemeente (Wonen) kijkt welke adressen bij een corporatie horen
 • De gemeente (Wonen) stuurt (uiterlijk half maart) een brief naar de gezinnen met een verklaring die de huishoudens moeten invullen (dat ze akkoord gaan met het sturen van hun gegevens naar de corporaties en waarin ze verklaren dat hun vermogen niet hoger is dan € 11.790 en aangeven bij welke corporatie ze huren)
 • De huishoudens sturen de verklaring terug in meegestuurde envelop naar de gemeente (Wonen)
 • De gemeente (Wonen) stuurt de adresgegevens van de huishoudens die de verklaring hebben teruggestuurd, naar de corporaties
 • De corporaties zien af van de huurverhoging of matigen de huurverhoging van de gezinnen (en stellen de gezinnen daarvan per brief op de hoogte)

Geef een reactie