Logo Buurtambassadeurs

Browsing Stadsdeel

Spaarndammerbuurt aan Zet

Bewoners van de Spaarndammerbuurt zijn van harte uitgenodigd voor een buurtbijeenkomst op maandagavond 4 maart. Samen met Buurtportefeuillehouder Dirk de Jager bespreken we de aandachtslijst voor de Spaarndammerbuurt (de buurtagenda). Deze lijst is afgelopen jaar met buurtbewoners samengesteld tijdens o.a. bijeenkomsten en spreekuren. We bekijken samen met u of we op de goede weg zijn, [...]

Buurtbudget Staatsliedenbuurt

Als u iets wilt organiseren in de Staatsliedenbuurt dan kunt u een aanvraag doen voor een financiële bijdrage uit het buurtbudget. Tijdens de buurtbijeenkomst “Staatsliedenbuurt aan zet” van 4 maart kunt u uw plan kenbaar maken. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? U kunt hierover contact opnemen met Petrina Groesbeek  27 maart vergadering buurtregiegroep 19.30 [...]

Staatsliedenbuurt aan Zet

Bewoners van de Staatsliedenbuurt zijn door Stadsdeel West en ABC Alliantie van harte uitgenodigd voor een buurtbijeenkomst op maandagavond 4 maart. We bespreken met elkaar de openbare ruimte, welzijn, veiligheid en overlast in de Staatsliedenbuurt. Daarnaast bekijken we de aandachtslijst (buurtagenda, zie hiervoor ook kwartaalcijfers in de rechterkolom) die afgelopen jaar met buurtbewoners is opgesteld [...]

Melding openbare ruimte doorgeven

Heeft u last van bijvoorbeeld zwerfvuil, afval of een losliggende stoeptegel? Of wilt u iets anders melden over de openbare ruimte in Amsterdam West? Op www.west.amsterdam.nl/statusmelding kunt u op een plattegrond zien of een melding al is doorgegeven en hoe het staat met de afhandeling van de melding. Nieuwe meldingen kunt u, al dan niet [...]