Logo Buurtambassadeurs

Melding openbare ruimte doorgeven

losse stoeptegel

losse stoeptegel

Heeft u last van bijvoorbeeld zwerfvuil, afval of een losliggende stoeptegel? Of wilt u iets anders melden over de openbare ruimte in Amsterdam West?
Op www.west.amsterdam.nl/statusmelding kunt u op een plattegrond zien of een melding al is doorgegeven en hoe het staat met de afhandeling van de melding.

Nieuwe meldingen kunt u, al dan niet vergezeld van een foto, doen op de website van stadsdeel West of bij Gemeente Amsterdam.

Geef een reactie